زیبایی تو ، لنگری ست

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø²ûŒø¨ø§ûŒûŒ øªùˆ ù„ù†ú¯ø±ûŒ ø³øªâ€¬â€Žمیان خورشیدهای همیشه ،زیبایی تو ، لنگری ست ؛خورشیدی که از سپیده دم همه ستارگان ،بی نیازم می کند. نگاهت ،ش ت ستم گری ست ؛نگاهی که ی روح مرا ،از مهر ،جامه ای کرد ؛بدان سان که کنونم ،شب بی روزن هرگز ،چنان نماید که کنایتی طنز آلود بوده است ؛و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری ست .آنک چشمانی که خمیرمایه مهر استوینک مهر تو : نبر زاری ،تا با تقدیر خویش پنجه در پنجه کنم آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم ،به جز عزیمت نابه هنگامم گریزی نبود ،چنین انگاشته بودم.آیدا فسخ عزیمت جاودانه بودمیان آفتاب های همیشه زیبایی تو لنگری ستنگاهت ش ت ستم گری ستو چشمانتبا من گفتند که فردا روز دیگری ست
"احمد شاملو"

ربوده ام چه نگاهی زخواب نازکتر

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø±ø¨ùˆø¯ù‡ ø§ù ú†ù‡ ù†ú¯ø§ù‡ûŒ ø²ø®ùˆø§ø¨ ù†ø§ø²ú©øªø±â€¬â€Žربوده ام چه نگاهی زخواب نازکترمکیده ام چه لبانی زآب نازکتر کشیده ام سرزلفی چوآه نیمه شبیزعطر زلف پریشان خواب نازکتر فتاده ام به میان ستاره ای که مپرسستاره ای به میان از شهاب نازکتر نهفته ی رازی دریده ام شب دوشز ی حرم ماهتاب نازکتر ظرایف حرکات رجال عشق ببیننشسته ام به دلی از حباب نازکتر رسیده بر لب نوذر دومصرع رنگینزبیت حافظ عالیجناب نازکتر زبعد خواجه که این بنده از حواشی اوست ی نگفته از این شعر ناب نازکتر"نوذر پرنگ"

می دهم خود را نوید سال ِ بهتر، سال هاست

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ù ûŒø¯ù‡ù ø®ùˆø¯ ø±ø§ ù†ùˆûŒø¯ ø³ø§ù„ ø¨ù‡øªø± ø³ø§ù„ù‡ø§ø³øªâ€¬â€Žبس که همپایش غم و ادبار می آید فرودبر سر من عید چون آوار می آید فرود می دهم خود را نوید سال ِ بهتر، سال هاستگرچه هر سالم بهتر از پار می آید فرود در دل من خانه گیرد، هر چه عالم را غم استمی رسد وقتی به منزل، بار می آید فرود رنگ راحت کو به عمر، این تیر پرتاب اجل؟می گریزد سایه، چون دیوار می آید فرود شانه زلفش را به روی افشاند و بست از بیم چشمشب چو آید، خمّار می آید فرود بهر یک شربت شهادت، داد یک عمرم عذابگاه تیغ مرگ هم دشوار می آید فرود وارثم من تخت ِ عیسی را، شهید ثالثموقت شد، منصور اگر از دار می آید فرود بر سر من عید چون آوار می آید، امید!بس که همپایش غم و ادبار می آید فرود...
"مهدی اخوان ثالث"

آ ین پست سال

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø¨ù‡ ù ù† ú†ù‡ ø¹ûŒø¯ ø¨ù‡ ù ù† ú†ù‡ ø¨ù‡ø§ø± ù ûŒ ø¢ûŒø¯â€¬â€Žبا سلام خدمت تمامی مخاطبان عزیز این وبلاگتمامی خوانندگان عزیزی که هرچند تعدادشان زیاد نیست و تعداد اندکی هم گاهی مرا با نظرات ارزشمندشان راهنمایی می کنند.در تمام این چند سال هر وقت خواسته ام دیگر پستی درج نکنم و یا وبلاگ را به روز نکنم انگار نیرویی غیبی جلوی این تصمیم را گرفته است.به هر حال نمیدانم تا کی قادر خواهم بود ادامه بدهم.در این روزهای آ سال برای همه شما عزیزان که در حال خواندن این پست هستید که در واقع آ ین پست در سال 1396 می باشد بهترین آرزوها را دارم.امیدوارم سال 96 را به خوبی به پایان ببرید و سال جدید را بخوبی آغاز نمایید و سپری کنید.برای شما اول تندرستی و بعد وسعت مال و رزق و روزی از خداوند میطلبم.همیشه شاد و سالم باشید و مرا در دعاهایتان فراموش نکنید.

هرگز به باغ دهر گیاهی وفا نکرد

درخواست حذف این مطلب

image result for ‫ù‡ø±ú¯ø² ø¨ù‡ ø¨ø§øº ø¯ù‡ø± ú¯ûŒø§ù‡ûŒ ùˆùø§ ù†ú©ø±ø¯â€¬â€Žهرگز به باغ دهر گیاهی وفا نکردهرگز ز شست چرخ خدنگی خطا نکردخیاط روزگار به بالای هیچ پیراهنی ندوخت که آ قبا ن قدی نداد دهر که حالی دغل نشدنردی نباخت چرخ که آ دغا نکردگردون در آفتاب سلامت کرا نشاندکآ چو صبح اولش اندک بقا نکردکی دیده ای دو دوست که جوزا صفت بدندکایامشان چو نعش یک از یک جدا نکردوقتی شنیده ام که وفا کرد روزگاردیدم به چشم خویش که در عهد ما نکرددهر اژدهای مردم خوار است و فرخ آنکخود را نوالهٔ دم این اژدها نکردبس که اوفتاد در این غرقه گاه غمچشم خلاص داشت سفینه ش وفا نکردآن مهره دیده ای تو که در ششدر اوفتادهرگه که خواست رفت حریفش رها نکردخاقانیا به چشم جهان خاک درفکنکو درد چشم جان تو را توتیا نکرد

من از تو دنیا را خواهم ساخت

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫من تو را تصویر خواهم کرد‬‎من تو را تصویر خواهم کردتو را به رنگبه نورو به آوازهای رنگین تبدیل خواهم کردتو را به گلبه کوه ، و به رودخانه های وشانتبدیل خواهم کرد
من از تو دنیا را خواهم ساختو برای تو ، دنیا رااگر سخنم را باور نمیکنی هنوز قدرت دوست داشتن را باور نکرده ای
"نادر ابراهیمی"

بی تو کار خنده ها به گریه ها کشید

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø¨ûŒ øªùˆ ú©ø§ø± ø®ù†ø¯ù‡ ù‡ø§ ø¨ù‡ ú¯ø±ûŒù‡ ù‡ø§ ú©ø´ûŒø¯â€¬â€Žبی تو ، ای که در دل منی هنوزداستان عشق من به ماجرا کشید
بی تو لحظه ها گذشت و روزها گذشتبی تو کار خنده ها به گریه ها کشید
بی تو ، این دلی که با دل تو می تپیدوه که ناله کرد و ناله کرد و ناله کرد
بی تو ، بی تو دست سرنوشت کور مناشک و خون به جای باده در پیاله کرد
عمر من شبی سیاه و بی ستاره بوددیدگان تو ، ستارگان او شدند
لحظه ای ز بام ابرها برآمدندلحظه ای به کام ابرها فروشدند
در فروغ این ستارگان بی دوامروزگار شادی و غمم فرا رسید
آن ، به جز دمی نماند و این همیشه مانداین ، همیشه ماند و آن به انتھا رسید
آسمان حسود بود و بخت منچون ستارگان چشم تو دمید و مرد
بی تو ، از لبان من ترانه ها گریختبی تو ، در نگاه من شراره ها فسرد
آری ای که در منی و با منی مداموه که دیگر امید دیدن تو نیست
تو گلی ، گل بھار جاودان منزین سبب مرا هوای چیدن تو نیست ..
"نادر ناد ور"

ما را چه بی گناه گرفتار کرده ای

درخواست حذف این مطلب

image result for ‫ù ø§ ø±ø§ ú†ù‡ ø¨ûŒ ú¯ù†ø§ù‡ ú¯ø±ùøªø§ø± ú©ø±ø¯ù‡ ø§ûŒâ€¬â€Žای آنکه عرض حال من زار کرده ایبا او کدام درد من اظهار کرده ایآزاد کن ز راه کرم گر نمی کشیما را چه بی گناه گرفتار کرده ایتا من خجل شوم که بد غیر گفته امدایم سخن ز نیکی اغیار کرده ایتا جان دهم ز شوق چو این مژده بشنومآهنگ پرسش من بیمار کرده ایوحشی به کار غیر اگر ای چه شدنقد حیات صرف در این کار کرده ای

هر چه با خود داشتم از من گریزان می رود

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ù‡ø±ú†ù‡ ø¨ø§ ø®ùˆø¯ ø¯ø§ø´øªù ø§ø² ù ù† ú¯ø±ûŒø²ø§ù† ù ûŒ ø±ùˆø¯â€¬â€Žهر چه با خود داشتم از من گریزان می رود
راحت دل می رود، دل می رود، جان می رود
بامدادان خوشدلی بار سفر بربست و رفت
اینک امید از پی اش زار و پریشان می رود
بام و روزن نیز گویی پر گرفت از شوق راه
کوی و برزن می خزد بر خاک و بی جان می رود
باد را اینک سرود از دور می آید به گوش
زار می خواند به ره کاین می رود آن می رود
می روم کز همدمی یابم نشان وز ماتمم
سایه پیشاپیش من افتان و خیزان می رود
هر چه گرد خویش می بینم وفاداری نماند
ای شب غم پایدار اکنون که جانان می رود


پرویز ناتل خانلری

به امیدی که باز آیی به راهت عمر سر

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø¨ù‡ ø§ù ûŒø¯ûŒ ú©ù‡ ø¨ø§ø²ø¢ûŒûŒ ø¨ù‡ ø±ø§ù‡øª ø¹ù ø± ø³ø± ú©ø±ø¯ù ‬‎به امیدی که باز آیی به راهت عمر سر غبار رهگذارت توتیــــــــای چشــــــــم تر تو با ما بودی و از غیر ماوای تو می جستم تو اینجا بودی و من جستجو جای دگر نشان تو ندانستم نشان خویش گم از این درسم همین حاصل که اوصافی ز بر درون مشتی خاک و خون دیدم به نام دل ز مهرت کیمیایی و آن خاک زر خبرهای جهان را سر به سر کذب و خطا دیدم کنون صدق خبر دانم که خود را بی خبر ز کان عقل ظاهربین نیــــ گــــــــوهر تــابــان من این خاک سیه را بارها زیر و زبــــــــر چو گشتم غرقه در بحـــــری که پایانش نمی بینم چه حاصل کاندرین غرقاب دامان پر گهر ازین بیهوده کوشش ها که در پی جانان نگشتم یک قدم نزدیک و ره را دورتر چه جویی جام جم گیتی همه رنج است و ناکامی من اینک بس پشیمانم که اندروی یک نظر منه پا در بیابانی که نشناسی ره و رسمش از این سرگشته جویا شو کز آن وادی گذر گرفتم پند و جان دادم وزین داد و ستــــد شادم که آخــــر سودهــــا بردم گر از اول ضرر «رشیدا» هوشیاری چون تو را شد ی بینش به یک پیمانه ات زان روی هوش از سربه در
"غلامرضا رشید یاسمی"

باز شب آمد و شد اول بیداری ها

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø¨ø§ø² ø´ø¨ ø¢ù ø¯ ùˆ ø´ø¯ ø§ùˆù„ ø¨ûŒø¯ø§ø±ûŒ ù‡ø§â€¬â€Žباز شب آمد و شد اول بیداری هامن و سودای دل و فکر گرفتاری ها شب خیالات و همه روز، تکاپوی حیاتخسته شد جان و تنم زین همه تکراری ها در میان دو عدم، این دو قدم راه چه بود؟که کشیدیم در این مرحله بس خواری ها دلخوشی ها چو سرابم سوی خود بُرد، ولیکحیف از آن کوشش و طی دشواری ها نوجوانی به هوس رفت و از آن بر جا ماندتنگی و کم خو و بیماری ها سرگذشتی گُنه آلود و حیاتی مغشوشخاطراتی سیه از ضبط خطا کاری ها کور سویی نزد آ به حیات اب مع جانم، که فدا شد به وفاداری ها
"محمد ابراهیم باستانی پاریزی"

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم

درخواست حذف این مطلب

image result for ‫ø¢ù ø¯ûŒ ùˆù‡ ú©ù‡ ú†ù‡ ù ø´øªø§ù‚ ùˆù¾ø±ûŒø´ø§ù† ø¨ùˆø¯ù ‬‎
آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودمتا برفتی ز برم صورت بی جان بودمنه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاندکه در شه اوصاف تو حیران بودمبی تو در دامن گ ار ن م یک شبکه نه در بادیه خار مغیلان بودمزنده می کرد مرا دم به دم امید وصالور نه دور از نظرت کشته هجران بودمبه تولای تو در آتش محنت چو خلیلگوییا در چمن لاله و ریحان بودمتا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبحهمه شب منتظر مرغ سحرخوان بودمسعدی از جور فراقت همه روز این می گفتعهد بش تی و من بر سر پیمان بودم

ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ø²ûŒø¨ø§ûŒûŒ ú†ø´ù ø§ù†ù øªùˆâ€¬â€Žزیبایی چشمانِ تو حا ُدنی نیست
این چشمه ی راز است که معناشدنی نیست

آیینه که آیینِ زلالی ست مرامش
در معرض ِ چشمانِ تو پیداشدنی نیست

از چارطرف ظلمتِ موی تو وزیده است
این یک شبِ محض است که فرداشدنی نیست

پلکی بزن ای ماه که عُشّاق ب د
این پنجره ی بسته چرا واشدنی نیست؟!

نیلوفرِ این حنجره در خویش تپیده است
این بُغضِ گلوگیر شکوفاشدنی نیست

ای کاش که آن وعده ی دیرینه بیاید
این آرزوی سوخته امّا شدنی نیست

« ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم»
این گمشده در گمشده پیداشدنی نیست…!

"یدالله گودرزی"

مرا دردیست دور از تو، که نزد تست درمانش

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫مرا دردیست دور از تو، که نزد توست درمانش‬‎ز دل جــانا، غــم عشقت رهــا کــردن توان؟ نتوانز جان، ای دوست، مهر تو جدا توان؟ نتوان اگــر صدبــار هر روز برانی از بر خویشـمشد آمد از سر کویت رها توان؟ نتوان مرا دردیست دور از تو، که نزد تست درمانشبگویـی تـو چنین دردی دوا کـردن توان؟ نتوان دریغــا، رفت عمــر من، ندیدم یـک نفس رویــتکنون عمری که فایت شد قضا توان؟ نتوان رسید از غم بلب جانم، رخت بنما و جان بستـانکه پیش آن رخت جان را فدا توان؟ نتوان عراقــی گـر بدرگاهــت طفیــل عاشقـان آیــددر خود را بروی او فراز توان؟ نتوان "ف الدین عراقی"

حس آمیزی

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫صدایت را می نوشم‬‎تو را با دستهایم می بینم،با لبانم می بویمو با چشم هایم می چِشَم !هر روز صبحصدایت را می نوشمو نگاهت را می شنوم !تو رساترینو زیباترین حس آمیزیِ منی !
"یدالله گودرزی"

چه خوب که یافتمت...

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫چه خوب که یافتمت‬‎دیروز وقتی کنارت بودماحساس پرنده ای را داشتم که در کنار آدم هاامنیتی وصف ناپذیر داشت!احساس گلی را که چیده نشدو جاماند از گلفروشی ها و گلدان های بلورینحس می درختی خوشبختمکه جاده، دیگر از او عبور نخواهد کردو گاه خودم را رودی آزاد می دیدمبی هیچ سد و معبری... دیروز وقتی کنارت بودم چون جشنِ روزهایِ استقلال،احساس شادمانی می !چون بزرگداشت سربازی ملی، احساس غرورو طالع ام به شکلی ستودنی داشت رقم می خورد چه خوب که یافتمتدیروز احساس آدمی را داشتم که حالا، آدمیان را دوست داردو عشق بی آنکه بفهمم اندوه و تنهایی ام راسرزنش کنانبه دور دست ها فرستاده بود. "حمید جدیدی"

عـمـرم گذشت و تـوام در سـری هـنـوز

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫عمرم گذشت و توام در سری هنوز‬‎ای یار دور دست که دل می بری هـنوز
چون آتش نهفته به خـاکـستـری هـنـوز
هر چند خط کشیده بـر آیـیـنه ات زمـان
در چشمم از تمامی خوبان، سـری هـنـوز
سـودای دلـنـشـیـن نـخـستین و آ ین!
عـمـرم گذشت و تـوام در سـری هـنـوز
ای چلچراغ کهنه که زآن سوی سال ها
از هـر چـراغ تـازه، فـروزان تــری هـنــوز
بـالـیـن و بـسـتـرم، هـمـه از گل بیاکنی
شب بر حریم خوابم اگر بـگـذری هـنـوز
ای نـازنـیـن درخـت نـخـسـتین گناه من!
از مـیـوه هـای وسـوسـه بــارآوری هنوز
آن سیب های راه به پـرهـیـز بـسـتـه را
در سایه سار زلف، تو مـی پـروری هنوز
وان سـفــره شـبــانــه نـان و شـراب را
بر میزهای خواب، تو می گستری هنوز
با جرعه ای ز بوی تو از خویش می روم
آه ای کهنه کـه در ساغری هنوز
"حسین منزوی"

همواره عشق بی خبر از راه می رسد

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫همواره عشق بی خبر از راه می رسد‬‎همواره عشق بی خبر از راه می رسدچونان مسافری که به ناگاه می رسد
وا می نهم به اشک و به مژگان، تدارکشچون وقت آب و جاروی این راه می رسد
اینت زهی شکوه که نزدت کلام منبا موکب نسیم سحرگاه می رسد
با دیگران نمی نهدت دل به دامنتچندان که دست خواهش کوتاه می رسد
میلی کمین گرفته پلنگانه در دلمتا آهوی تو کی به کمینگاه می رسد!
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شبوقتی که سیب نقره ای ماه می رسد
شاعر دلت به راه بیاویز و از غزلطاقی بزن خجسته که دلخواه می رسد
"حسین منزوی"

مرا ز عشق تو این بس که در وفای تو میرم

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫مرا ز عشق تو این بس که در وفای تو میرم‬‎بیا که بر سر آنم که پیش پای تو میرمازین چه خوش ترم ای جان که من برای تو میرم
ز دست هجر تو جان می برم به حسرت روزیکه تو ز راه بیایی و من به پای تو میرم
بسوخت مردم بیگانه را به ح من دلچنین که پیش دل دیر آشنای تو میرم
ز پا فتادم و در سر هوای روی تو دارممرا بکشتی و من دست بر دعای تو میرم
هر آنچه توانی جفا به سایه ی بی دلمرا ز عشق تو این بس که در وفای تو میرم
"هوشنگ ابتهاج"

هیاهوی باد میان موهایت

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫موهایت در باد‬‎هیاهوی باد میان موهایتاز نگی آرام تنتچیزی کم نمی کندخلق شده ای در خستگی یک شاعردور از هیاهوی مدعی کوتوله های عاشق،تا دستان تکه اش را ببوسیچای بریزیبنشینیلبخند بزنیو رفتن تنهایی را، نظاره کنی
شاعر؟؟؟

موهایت در باد

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫موهایت در باد‬‎موهایت در بادبه پرواز در می آمدکنارتبه تماشایت می نشستمخورشید می سوزانددریا آتش می گرفتتو حرف می زدیو من غرق صحبت ات بودممی خندیدیسکوت می کردیبه فکر فرو می رفتیدست در دست من، راه می رفتیراه تمام می شدتو را نمی دیدمزمان، سال سال می گذشتاز دور، از خیلی خیلی دورتماشایت می . "اُزدمیر آصف"

غمگین تر از تصور یک قفل بی کلید

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫غمگین تر از تصور یک قفل بی کلید‬‎لطفاً از این غزل کمی آهسته بگذرید!و شال و چتر و چکمه با خود بیاورید! وقتی که برف، درّه ی این سطر را گرفت؛احساس می کنید که انگار مرده اید حالا چراغ را که نوشتم برای خود،در برف، چند چادر کوچک، به پا کنید در سطر بعد من به شما قول می دهم؛حداقل به کلبه ی آرام، می رسید حالا فقط اجازه دهید آ غزلمن از شما جدا بشوم، گرچه بی امید این سطر را، برای خودم، گریه می کنم؛غمگین تر از تصور یک قفل بی کلید برفی که هی از اول این متن آمده ست؛حالا تمام شعر مرا می کند، سفید
"محمدسعید میرزایی"

یار ما غایب است و در نظر است

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫آ نگهی به سوی ما کن‬‎
عیب یاران و دوستان هنر استسخن دشمنان نه معتبر استمهر مهر از درون ما نرودای برادر که نقش بر حجر استچه توان گفت در لطافت دوستهر چه گویم از آن لطیف تر استآن که منظور دیده و دل ماستنتوان گفت شمس یا قمر استهر ی گو به حال خود باشیدای برادر که حال ما دگر استتو که در خواب بوده ای همه شبچه نصیبت ز بلبل سحر استآدمی را که جان معنی نیستدر حقیقت درخت بی ثمر استما پراکندگان مجموعیمیار ما غایب است و در نظر استبرگ تر خشک می شود به زمانبرگ چشمان ما همیشه تر استجان شیرین فدای صحبت یارشرم دارم که نیک مختصر استاین قدر دون قدر اوست ولیکحد امکان ما همین قدر است بر خود نمی توان پوشیدای برادر که عشق در استسعدی از بارگاه قربت دوستتا خبر یافته ست بی خبر استما سر اینک نهاده ایم به طوعتا خداوندگار را چه سر است

آ نگهی به سوی ما کن

درخواست حذف این مطلب

image result for ‫آ نگهی به سوی ما کن‬‎
آ نگهی به سوی ما کندردی به ارادتی دوا کنبسیار خلاف عهد کردیآ به غلط یکی وفا کنما را تو به خاطری همه روزیک روز تو نیز یاد ما کناین قاعده خلاف بگذاروین خوی معاندت رها کنبرخیز و در سرای در بندبنشین و قبای بسته وا کنآن را که هلاک می پسندیروزی دو به خدمت آشنا کنچون انس گرفت و مهر پیوستبازش به فراق مبتلا کنسعدی چو حریف ناگزیر استتن درده و چشم در قضا کنشمشیر که می زند سپر باشدشنام که می دهد دعا کنزیبا نبود شکایت از دوستزیبا همه روز گو جفا کن

شهری که بعد از تو وطنم شد...

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫عشق بوشهر‬‎همه ی ای دنیادر نقشه ی جغرافیابه نظرم نقطه های خیالی اندمگر یک شهرشهری که در آن عاشق ات شدمشهری که بعد از تو وطنم شد...
"سعاد الصباح"