ما در هیچ هضم شده ایم

درخواست حذف این مطلب
image result for ‫ù ø§ ø¯ø± ù‡ûŒú† ù‡ø¶ù ø´ø¯ù‡â€Œø§ûŒù ‬‎عجب سیرکی استهمه مان خواهیم مُرداین مساله به تنهاییباید کاری کند که یکدیگر را دوست بداریمولی نمی کندما با چیزهای بی اهمیت و کوچک شده ایمترور شده ایمما در هیچ هضم شده ایم
"چار بوکوفسکی "